Služby pro elektrárny

Provádíme inspekce vedení vysokého napětí a velmi vysokého napětí pomocí termokamery. Kontrolu solárních panelů a větrných elektráren pomocí dronu a mnoho dalšího.

I. Inspekce vedení VN a VVN

Pomocí termokamery jsme schopní odhalit problémy na vedení, které se mohou do budoucna teprve projevit. Takovéto spoje v naprosté většině případů vykazují vyšší povrchovou teplotu a díky naší extrémně citlivé termokameře, se stávají velmi lehce odhalitelné. V případě, že porucha není fyzicky okamžitě zřejmá, je možné závadu potvrdit podrobnou fotografickou dokumentací. Revize vedení VN a VVN jsme schopni realizovat i v extrémně náročných podmínkách. Pomocí dronů dokážeme velmi efektivně a jednoznačně určit, zda se na vedení nachází jakékoliv problémové úseky či odhalit aktuální závady.


II. Revize fotovoltaických elektráren

Díky možnosti pokrytí větších ploch pomocí termo záběrů z našich dronů, jsme schopni zkontrolovat veškeré solární panely, i na velkých solárních elektrárnách, ve velmi krátkých časových úsecích, ušetříme Vám tak tedy čas i peníze potřebné pro tuto kontrolu.

Revize fotovoltaických panelů spočívá v rozpoznání různých povrchových teplot, které jsou různé u funkčních a poškozených panelů. Díky naší technologii jsem schopni nejen přesně určit, které panely jsou poškozeny, ale taktéž rozsah poškození a jeho přesnou polohu na fotovoltaickém povrchu.


III. Revize větrných elektráren

Naše letecká technika nám umožňuje kontrolu větrných elektráren všech rozměrů, přičemž jejich umístěny být i těch nejnáročnějších podmínkách.

Na místě jsme schopni, téměř okamžitě, rozpoznat následující závady:

  • Delaminaci listů
  • Porušení integrity a defekty tubusu
  • Přehřívání strojovny
  • Identifikaci poškození po úderu bleskem
  • Nefunkční světelnou signalizace

IV. Produktovody a rozvody tepla

Provádíme termografické inspekce energovodů, které se především týkají dálkových potrubních systémů dodávajících variabilní média s teplotou odlišnou od teploty okolí. S pomocí termokamery přesně lokalizujeme závady izolace potrubí s následkem úniku tepla, nebo přímé poškození potrubí s následkem úniku přenášeného média.

Revize je možné realizovat podél celé délky potrubí. Díky termografickým revizím dochází k velkým úsporám plynoucí z odstranění veškerých nežádoucích ztrát přepravované energie.